இன்பாக்ஸ் விகிதங்களுக்கு எதிராக வழங்கக்கூடிய தன்மையை அளவிடுவதற்கான செலவு

தபால் சேவைக்கு அவர்களின் வசதியில் ஒரு குப்பைத் தொட்டி இருந்தால், ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் ஒரு குப்பை அஞ்சல் வழியாக வருவதைக் கண்டால் அவர்கள் அதையெல்லாம் குப்பைத்தொட்டியில் எறிந்தார்கள், அதை வழங்கியதை அழைப்பீர்களா? நிச்சயமாக இல்லை! வித்தியாசமாக, மின்னஞ்சல் மார்க்கெட்டிங் துறையில், ஸ்பேம் கோப்புறையில் வழங்கப்பட்ட எந்த மின்னஞ்சலும் வழங்கப்பட்டதாக கணக்கிடப்படுகிறது! இதன் விளைவாக, மின்னஞ்சல் வழங்குநர்கள் தங்களது டெலிவரிபிலிட்டி மதிப்பெண்களைப் பெருமையாகக் கருதுவது போல் கூறுகிறார்கள்