AM சுருக்கெழுத்துக்கள்

AM

AM என்பதன் சுருக்கம் கணக்கு மேலாளர்.

AM என்பது ஒரு பெரிய வாடிக்கையாளர் கணக்கு அல்லது ஒரு பெரிய குழு கணக்குகளை நிர்வகிப்பதற்கு பொறுப்பான விற்பனை அல்லது வாடிக்கையாளர் சேவை நபர்.