ASO சுருக்கெழுத்துக்கள்

ஏஎஸ்ஒ

ASO என்பதன் சுருக்கம் ஆப் ஸ்டோர் உகப்பாக்கம்.

ஆப் ஸ்டோர் தேடல் முடிவுகளுக்குள் உங்கள் மொபைல் பயன்பாடு சிறந்த தரவரிசை மற்றும் அதன் தரவரிசையைக் கண்காணிக்க உதவும் உத்தி, கருவிகள், நடைமுறைகள் மற்றும் நுட்பங்களின் கலவையாகும்.