BIMI சுருக்கெழுத்துக்கள்

பிமி

BIMI என்பதன் சுருக்கம் செய்தி அடையாளங்களுக்கான பிராண்ட் குறிகாட்டிகள்.

ஒரு பிராண்ட் மின்னஞ்சல் மூலம் ஆள்மாறாட்டம் செய்யப்படுவதைத் தவிர்க்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களுக்கு அடுத்ததாக பிராண்ட் லோகோக்களைக் காண்பிக்க அனுமதிக்கும் விவரக்குறிப்பு.