CASS சுருக்கெழுத்துக்கள்

காஸ்

CASS என்பதன் சுருக்கம் குறியீட்டு துல்லியம் ஆதரவு அமைப்பு.

தெரு முகவரிகளை சரிசெய்து பொருத்தும் மென்பொருளின் துல்லியத்தை மதிப்பிடுவதற்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தபால் சேவையால் (USPS) பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அமைப்பு.