CCPA சுருக்கெழுத்துக்கள்

CCPA

CCPA என்பதன் சுருக்கம் கலிபோர்னியா நுகர்வோர் தனியுரிமை சட்டம்.

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் வசிப்பவர்களுக்கான தனியுரிமை உரிமைகள் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் ஒரு மாநில சட்டம்.