CPA சுருக்கெழுத்துக்கள்

, CPA

CPA என்பதன் சுருக்கம் ஒரு செயலுக்கான செலவு.

ஒரு செயலுக்கான செலவு என்பது ஒரு ஆன்லைன் விளம்பர அளவீடு மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைக் குறிக்கும் விலை மாதிரி ஆகும், எடுத்துக்காட்டாக, விற்பனை, கிளிக் அல்லது சமர்ப்பிக்கும் படிவம். இது சில சமயங்களில் சந்தைப்படுத்தல் சூழல்களில் ஒரு கையகப்படுத்துதலுக்கான செலவாக தவறாகக் கருதப்படுகிறது, இது வேறுபட்ட அளவீடு ஆகும்.