CTOR சுருக்கெழுத்துக்கள்

CTOR

CTOR என்பதன் சுருக்கம் கிளிக்-க்கு-திறந்த வீதம்.

கிளிக்-க்கு-திறந்த வீதம் என்பது வழங்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களின் எண்ணிக்கையை விட திறக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களின் எண்ணிக்கையில் உள்ள கிளிக்குகளின் எண்ணிக்கை. இந்த மெட்ரிக் உங்கள் பார்வையாளர்களுடன் வடிவமைப்பு மற்றும் செய்தியிடல் எவ்வாறு எதிரொலித்தது என்பதற்கான கருத்தை வழங்குகிறது, ஏனெனில் இந்த கிளிக்குகள் உங்கள் மின்னஞ்சலை உண்மையில் பார்த்தவர்களிடமிருந்து மட்டுமே.