DCO சுருக்கெழுத்துக்கள்

DCO

DCO என்பதன் சுருக்கம் டைனமிக் விளம்பர உருவாக்கம்.

காட்சி விளம்பரப் பதாகைகள் மாறும் வகையில் சோதிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் - படம், செய்தி அனுப்புதல் போன்றவை உட்பட, அதைப் பார்க்கும் பயனரையும் அது வெளியிடப்பட்ட கணினியையும் சிறப்பாகக் குறிவைக்கும்.