DL Acronyms

DL

DL என்பதன் சுருக்கம் ஆழமான கற்றல்.

பல அடுக்குகளைக் கொண்ட நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்தும் இயந்திர கற்றல் பணிகளைக் குறிக்கிறது. அதே நேரத்தில், அடுக்குகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அதிக கணினி செயலாக்க சக்தி தேவைப்படுகிறது மற்றும் பொதுவாக மாதிரிக்கு நீண்ட பயிற்சி நேரம் தேவைப்படுகிறது.