ICP சுருக்கெழுத்துகள்

ஈராக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

ICP என்பதன் சுருக்கம் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சுயவிவரம்.

புதிய வருங்கால வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காண ஒரு நிறுவனத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புடைய அஞ்சலிகள். B2B விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தலில், இது இருப்பிடம், உறுதிப்பாடு, நடத்தை, கலாச்சாரம் மற்றும் கணினி தரவு. B2C விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தலில், இது இடம், மக்கள்தொகை, நடத்தை, கலாச்சாரம் மற்றும் பிற தரவுகளாக இருக்கலாம்.