MPP சுருக்கெழுத்துக்கள்

எம்பிபி

MPP என்பதன் சுருக்கம் அஞ்சல் தனியுரிமை பாதுகாப்பு.

ஆப்பிளின் தொழில்நுட்பம், வாடிக்கையாளர்களின் மின்னஞ்சலைத் திறந்திருப்பதைக் கண்காணிக்க முடியாதபடி, சந்தைப்படுத்தல் மின்னஞ்சல்களிலிருந்து திறந்த குறிகாட்டியை (பிக்சல் கோரிக்கை) நீக்குகிறது.