MQL சுருக்கெழுத்துக்கள்

MQL

MQL என்பதன் சுருக்கம் மார்க்கெட்டிங் தகுதியான முன்னணி.

சந்தைப்படுத்தல் குழுவால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அல்லது உறுதியான அளவுகோல்களுக்காக முறையாக மதிப்பிடப்பட்ட மற்றும் விற்பனைக் குழுவில் உள்ள ஒரு பிரதிநிதிக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்.