RDI சுருக்கெழுத்துக்கள்

RDI

RDI என்பதன் சுருக்கம் குடியிருப்பு டெலிவரி காட்டி.

முகவரி தரப்படுத்தல் மற்றும் சரிபார்ப்பு சேவைகளால் வழங்கப்படும் தரவுக் குறிகாட்டியானது ஒரு முகவரி குடியிருப்பு அல்லது வணிக ரீதியானதா என்பதை தீர்மானிக்கிறது.