SSO சுருக்கெழுத்துக்கள்

SSO வை

SSO என்பதன் சுருக்கம் ஒற்றை உள்நுழைவு.

கூகுள் அல்லது மைக்ரோசாப்ட் உட்பட பல முக்கிய தளங்களில் இருந்து ஒரே உள்நுழைவு மூலம் மூன்றாம் தரப்பு இயங்குதளத்தில் பதிவு செய்யவோ அல்லது உள்நுழையவோ பயனரை அனுமதிக்கும் அங்கீகார முறை.