தொற்றுநோய்களின் போது வணிகங்கள் எவ்வாறு வளர முடிந்தது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

தொற்றுநோயின் ஆரம்பத்தில், பல நிறுவனங்கள் வருவாய் குறைவதால் தங்கள் விளம்பர மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் வரவு செலவுத் திட்டங்களை குறைக்கின்றன. வெகுஜன பணிநீக்கங்கள் காரணமாக, வாடிக்கையாளர்கள் செலவினங்களை நிறுத்திவிடுவார்கள், எனவே விளம்பரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் வரவு செலவுத் திட்டங்கள் குறைக்கப்படுகின்றன என்று சில வணிகங்கள் நினைத்தன. இந்த நிறுவனங்கள் பொருளாதார கஷ்டங்களுக்கு விடையிறுக்கும் வகையில் பதுங்கியிருந்தன. புதிய விளம்பர பிரச்சாரங்களைத் தொடர அல்லது தொடங்கத் தயங்கும் நிறுவனங்களுக்கு மேலதிகமாக, தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி நிலையங்களும் வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டுவருவதற்கும் வைத்திருப்பதற்கும் சிரமப்பட்டு வந்தன. முகவர் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல்