நீங்கள் தவறு செய்கிறீர்கள், சமூக ஊடகங்கள் எஸ்சிஓ பாதிப்புக்கு 4 காரணங்கள் இங்கே

தயவுசெய்து இந்த வாதத்தை ஓய்வெடுக்க முடியுமா? சமூக ஊடகங்களின் தாக்கத்தை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ளாமல் மோசமான சில சமூக வல்லுநர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. சமூகமானது ஒரு விளம்பர முறையாகும், இது பிராண்ட் உறவை உருவாக்குகிறது, மேலும் பரந்த பார்வையாளர்களுக்கு வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. நான் அனைவரையும் கட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை, ஆனால் எஸ்சிஓ நிபுணர்களிடமிருந்து பெரும்பாலான சத்தம் வருவதாக தெரிகிறது - யார் வெறுமனே இல்லை